Home
Overzicht

Contact
Contact

"DISCLAIMER"

De gegevens en foto’s van boten op de website van Uniekeboten worden geacht juist te zijn weer gegeven maar worden niet gegarandeerd. Aan de informatie op deze website kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, is Uniekeboten niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens of schade welke het gevolg is van gebruik door derden van deze informatie. Ook kunnen zij niet worden gebruikt voor contracten. Informatie op de site uniekeboten.nl is niet beveiligd.